Gift Card Policy

Gift Card Policy (Dutch)

De Glow Expert Gift Card is o.a. verkrijgbaar op www.glowexpert.nl en kan online en de praktijk van Glow Expert worden verzilverd. In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing op ieder gebruik van de Glow Expert Gift Card.

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Glow Expert uitgegeven elektronische en fysieke cadeaukaarten (hierna gezamenlijk: “Gift Card”) die worden verkocht door Glow Expert en door Glow Expert aangewezen derde partijen.
  2. De Gift Card is 2 jaar geldig en op elk moment inwisselbaar voor behandelingen en producten uit het assortiment van Glow Expert. De Gift Card is niet inwisselbaar voor contant geld en kan niet worden geretourneerd.
  3. De Gift Card wordt altijd verstrekt aan de koper en kan niet als cadeau naar een ander (e-mail)adres verstuurd worden. De koper kan de Gift Card wel doorsturen als cadeau naar een derde. 
  4. De Gift Card wordt slechts eenmalig verstrekt. Het is niet mogelijk de (rest-)waarde van de Glow Expert Gift Card over te zetten op een andere Gift Card.
  5. De Gift Card dient in één keer besteed te worden.
  6. Enkel originele Gift Cards en codes worden geaccepteerd. 
  7. Glow Expert behoudt zich het recht voor om een de Gift Card uitsluitend te accepteren nadat op verzoek het aankoopbewijs wordt getoond of de e-mail waarin Glow Expert of een aangewezen derde de code van de digitale Gift Card hebben toegestuurd en om in geval van oneigenlijk gebruik (en ieder vermoeden daartoe) alsnog betaling in geld te verlangen. Mocht de Gift Card bij een derde partij zijn gekocht, dient de kassabon en het factuur op verzoek aan Glow Expert te kunnen worden overlegd.
  8. Glow Expert behoudt zich het recht voor om een betaling met de Gift Card te weigeren indien de betaling niet mogelijk is door een technische storing. 
  9. Eigendom van de Gift Card gaat over op het moment van ontvangst van de Gift Card door de koper. Mocht na ontvangst van de Gift Card een derde ongeautoriseerd (digitaal of fysiek) toegang verkrijgen tot de Gift Card, is dit voor risico van de koper. Glow Expert is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, vervalsing of misbruik van de Gift Card. Glow Expert zal in geen geval het resterende tegoed uitkeren of verrekenen.